شمشاد ژاپنی

  • نام فارسی: شمشاد ژاپنی
  • نام علمی: Euonymus japonica L.
  • نام انگلیسی: Silver Queen Euonymus
  • نوع گیاه: درختچه
  • ارتفاع: 180 – 90 سانتی متر
  • گستردگی: 180 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک قلیایی، اقلیم خشک، اقلیم گرم
  • کاربرد: قابل کاشت به صروت پرچین یا تک درخت یا در توده های 3 تا 5 تایی.
  • توضیحات: درختچه ای همیشه سبز با تاج شکل پذیر، خاکستری مایل به قهوه ای با سطح فوقانی سبز تیره و درخشان، در انواع اصلاح شده رنگارنگ با تنه های سفید تا زرد گل های سفید مایل به سبز تا زرد. خاستگاه این گیاه جنوب ژاپن بوده، در نقاط معتدله و معتدله سرد نیاز به خاک خوب زراعی و آبیاری مناسب.
شمشاد ژاپنی

 

خواندن 1310 بار