درخت پر

  • نام فارسی: درخت پر
  • نام علمی: Cotinus coggygria Scop
  • نام انگلیسی: Anacardiaceae
  • نوع گیاه: درختچه
  • ارتفاع: 300-500 سانتی متر
  • گستردگی: 300 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی
  • کاربرد: کاشت بصورت منفرد و یا 3 تا 5 تایی در پارکها، منازل و حیاط ادارات.
  • توضیحات: درختچه ای با تاج کروی، خزان کننده، به رنگ سبز کلمی.به همراه گلهای متعدد عقیم بادمگلهاي طویل و کرکهای پر مرغي که زیبایی در گلهای عقیم پر مرغی ميباشد هنگام گلدهی و بعد آن رنگ برگ سبز روشن کاشت در نواحی معتدله و معتدله سرد.
درخت پر

 

خواندن 1512 بار