ناترک

  • نام فارسی: ناترک
  • نام علمی: Dodonaea viscosa
  • نام انگلیسی: Native Hops
  • نوع گیاه: درختچه
  • ارتفاع: 450 – 300 سانتی متر
  • گستردگی: 450 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: اقلیم خشک و گرم
  • کاربرد: بعنوان پرچین هرس شده یا حصار نامنظم در مناطق گرمسیری
  • توضیحات: درختچه ای با بوته های همیشه سبز، چسبناکند و دارای توده های گل و میوه می باشند. نیازمند زهکش و هرس برای شکل دهی مقاوم به هر نوع خاک، با دو نسیم ساحلی گرما و خشکی می باشد و در آب هم خوب رشد می کند.
ناترک

 

خواندن 1797 بار