یوکا باغی

  • نام فارسی: یوکا باغی
  • نام علمی: Yucca filamentosa
  • نام انگلیسی: Adam's Needle Yucca
  • نوع گیاه: درختچه
  • ارتفاع: 180 – 60 سانتی متر
  • گستردگی: 150 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: اقلیم خشک، اقلیم گرم
  • کاربرد: کاشت بصورت ردیفی در وسط بلوارها، کاشت در حیاط منازل، ادارات، کاشت در پارکها، کاشت در گلخانه های داخل خانه.
  • توضیحات: برگهای شیشه مانند و کمر دار دارای نوک تیز، خوشه های گل بزرگ به رنگ سفید، بنفش در صورت رشد کافی از وسط درختچه بیرون می آید. در صورت رشد زیاد ساقه بلند می شود و برگهای خشک بایستی جدا گردد.
یوکا باغی

 

خواندن 2032 بار