یاس زرد

  • نام فارسی: یاس زرد
  • نام علمی: forsythia-intermedia
  • نام انگلیسی: Border Forsythia
  • نوع گیاه: درختچه
  • ارتفاع: 300 - 180 سانتی متر
  • گستردگی: 350 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک قلیایی
  • کاربرد: به صورت ردیفی، در حاشیه بلوارها، پارکها، حیاط منازل، ادارات و در گلدان در داخل خانه وبرای پوشاندن شیب های تپه ای آویخته مناسب مي باشد ومانند آبشار از دیوار پائین می آید.
  • توضیحات: - گلها به رنگ زرد، طلایی بر روی شاخه های عریان از بهمن تا اردیبهشت ظاهر می شود، مقاوم به آفت، درآفتاب کامل، سایه ملایم و هر نوع خاکی رشد می کند.
یاس زرد

 

خواندن 1413 بار