برگ نو معمولی

  • نام فارسی: برگ نو معمولی
  • نام علمی: Ligustrum vulgare
  • نام انگلیسی: common privet
  • نوع گیاه: درختچه
  • ارتفاع: 450 - 300 سانتی متر
  • گستردگی: 360 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، قلیایی، اقلیم خشک
  • کاربرد: کاشت به صورت نواری و پرچین، جهت دیوار سازی نیز استفاده می شود. تک کاشت جهت فرم دهی و توپیاری.
  • توضیحات: درختچه قوی، سریع الرشد. قابل پیرایش و هرس، دارای گلهای سفید مایل به کرم، میوه های سیاه ریز جهت جلب پرندگان مقاوم به خشکی، در بیشتر آب و هواها رشد می کند ولی نیاز به آب زیاد دارد.
برگ نو معمولی

 

خواندن 1837 بار