شیر خشت

  • نام فارسی: شیر خشت
  • نام علمی: Cotoneaster horizantalis
  • نام انگلیسی: Rock cotoneaster
  • نوع گیاه: درختچه
  • ارتفاع: 90 – 60 سانتی متر
  • گستردگی: 350 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، اقلیم خشک، اقلیم گرم و معتدل
  • کاربرد: باغ صخره ای، آویز از روی دیوارها، سواحل شیبدار
  • توضیحات: درختچه یا گیاه پوششی خزان پذیر که میوه های پر جلوه ای دارد و پرندگان را جلب می نماید. نیاز مراقبتی کم، نیاز به اندکی آب و گهگاهی هرس برای کنترل فرم، برگها سبز در پائیز به رنگ قرمز در می آیند. شاخه های متراکم که وقتی روی خاک می خزد ریشه می زند.
شیر خشت

 

خواندن 1713 بار