زرشک زینتی

  • نام فارسی: زرشک زینتی
  • نام علمی: Berberis Thunbergii
  • نام انگلیسی: japans Barbery
  • نوع گیاه: درختچه
  • ارتفاع: 180 – 90 سانتی متر
  • گستردگی: 300 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک قلیایی، اقلیم گرم
  • کاربرد: کاشت مناسب حاشیه ها، یا به حالت توده ای و یا کاشت 5 – 3 تایی در وسط چمنها جهت کنتراست رنگ و رديفي
  • توضیحات: درختچه خاردار، دارای میوه قرمز و درخشان بوده که تا زمستان بر روی شاخ و برگ ها باقی می ماند، دارای گلهای فراوان زرد بهاره، رشد و پرورش آسان در هر خاکی رشد می نماید. برگهای سبز روشن مستطیلی و باریک در پائیز به رنگ قرمز در می آید.
زرشک زینتی

 

خواندن 1520 بار