بداغ

  • نام فارسی: بداغ
  • نام علمی: Viburnum opulus
  • نام انگلیسی: Snowball Bush
  • نوع گیاه: درختچه
  • ارتفاع: 180 – 150 سانتی متر
  • گستردگی: 180 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک قلیایی
  • کاربرد: کاشت در حیاط منازل، پارک ها و ادارات كاشت در حاشيه چمنكاري
  • توضیحات: درختچه ای با تاج کروی، شاخه های خاکستری روشن نسبتاً صاف خزان کننده، گل ها سفید در گل آذین دیهیمی، نسبتاً کم دوام، نسبت به سرما مقاوم، نیازمند خاک خوب زراعی و آبیاری متوسط می توان در نقاط معتدله و معتدله سرد از آن بهره گرفت.
بداغ

 

خواندن 1802 بار