پیراکانتا

  • نام فارسی: پیراکانتا
  • نام علمی: Pyracantha coccinea
  • نوع گیاه: درختچه
  • ارتفاع: 360 – 240 سانتی متر
  • گستردگی: 360 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: اقلیم سرد و معتدل
  • کاربرد: بر روی دیوارهای غربی یا جنوبی به عنوان گیاه داربستی کاشت در گلدان، کاشت به صورت حاشیه ای و ردیفی در کنار معابر پارکها و فضای سبز کاشت به صورت پس زمینه با گیاهان پوشاننده
  • توضیحات: درختچه سریع الرشد، به خاطر میوه های قرمز و نارنجی وبرگ همیشه سبزو مقاومت و نگهداری آسان پرورش داده می شود. نیاز به حفاظت از بادهای زمستانه مناطق سردسیر دارد
پیراکانتا

 

خواندن 1428 بار