سدوم

  • نام فارسی: سدوم
  • نام علمی: Sedum Hibridum
  • نام انگلیسی: Hibrid sedum
  • نوع گیاه: پوششی
  • ارتفاع: 20 سانتی متر
  • گستردگی: 35 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک سبک، اقلیم گرم
  • کاربرد: گیاه پوششی، کشت در باغ صخره ای و در شيبها
  • توضیحات: سدومها دارای برگهای گوشتی یا ریز و آبدار و یا براق و کوچک و ... می باشند که به صورت متراکم در کنار هم قرار می گیرند. گلهای کوچکی به رنگ زرد دارد. بهترین گونه سدومها Hibridum است. بوسیله ساقه زیر زمینی گسترش می یابد. در لا به لای و روی شیبها کشت می شود.
سدوم

 

خواندن 1482 بار