فستوکا

  • نام فارسی: فستوکا
  • نام علمی: Festuca ovin 'glauca
  • نام انگلیسی: Sheep's Fescue
  • نوع گیاه: پوششی
  • ارتفاع: 30 – 25 سانتی متر
  • گستردگی: 30 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، قلیایی، اقلیم خشک
  • کاربرد: کاشت در حاشیه ها، گیاه پوششی، کاشت به عنوان گیاه شاخص و در باغهای ضخره ای
  • توضیحات: یکی ازمقاوم ترین گونه های چمن نسبت به سایه، رنگ عمومی گیاه سبز تیره، دارای بافتی نرم، در محل های سایه جهت کاشت در روی شیبها، در صورت عدم سرزنی گیاه فرم کپه ای به خود می گیرد.
فستوکا

 

خواندن 2875 بار