ساجینا

  • نام فارسی: ساجینا
  • نام علمی: Sagina subulata
  • نام انگلیسی: Carsican pearl wort
  • نوع گیاه: پوششی
  • ارتفاع: 10 سانتی متر
  • گستردگی: 30 – 15 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک مرطوب، اسیدی، خنثی
  • کاربرد: گیاه پوششی، کاشت در باغ صخره ای
  • توضیحات: گیاهی است رطوبت پسند و با بافت خزه مانند، برگ ها به رنگ سبز روشن در فصل تابستان گل های ریزی به رنگ سفید می دهد که روی سطح خزه مانند پوشش گیاهی را می پوشاند، ازدیاد بوسیله تقسیم بوته، بهترین رشد در آب و هوای سرد و مرطوب مي باشد.
ساجینا

 

خواندن 1577 بار