لیزیماخیا

  • نام فارسی: لیزیماخیا
  • نام علمی: Lysimachia nummularia
  • نام انگلیسی: Mony wort
  • نوع گیاه: پوششی
  • ارتفاع: 10 – 5/7 سانتی متر
  • گستردگی: 45 – 30 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک مرطوب با pH خنثی
  • کاربرد: گیاه پوششی، کاشت در باغ صخره ای، کاشت روی سطوح شیبدار
  • توضیحات: گیاهی نسبتاً حساس، برگ ها به رنگ سبز کم رنگ، گل های نسبتاً کوچک به رنگ زرد، به سرعت گسترش می یابد. بهترین منظر را در میان صخره ها ایجاد می کند و در صورت کاشت در سطوح دارای اختلاف ارتفاع حالت آویز به خود می گیرد.
لیزیماخیا

 

خواندن 1599 بار