گل یخ

  • نام فارسی: گل یخ
  • نام علمی: Carpobrotus chilensis
  • نام انگلیسی: Ice plant
  • نوع گیاه: پوششی
  • ارتفاع: 30 - 15
  • گستردگی: 90
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: اقلیم خشک
  • کاربرد: کاشت در دامنه تپه ها و سواحل شنی جهت تثبیت خاک. کاشت در شیبهای کم برای پوشش
  • توضیحات: گیاه بومی سواحل غربی آمریکا، ساقه هایش روی دیواره عمودی یا ساحل آفتابی رودخانه ها زیباست، گلهای ارغوانی اطلسی و ستاره مانند، ساقه گوشتی و برگها سه لبه آن شبکه توری ضخیمی ایجاد می کند.
گل یخ

 

خواندن 1289 بار