پامپاس گراس

  • نام فارسی: پامپاس گراس
  • نام علمی: Cortaderia Selloana Gold Band
  • نام انگلیسی: Pamas Grass, Gold Band
  • نوع گیاه: پوششی
  • ارتفاع: 180 سانتی متر
  • گستردگی: 180 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک مرطوب
  • کاربرد: گیاه شاخص، کاشت در حاشیه و پس زمینه، گیاه پوششی.
  • توضیحات: این گیاه پهن دارای برگهای سبز کمرنگ، دارای نوارهای زرد رنگ می باشد، برگهای گیاه با افزایش سن زرد رنگ می شود.خوشه های گل سفید، خاکستری از پائیز سال دوم ظاهر می شوند. این گیاه در پارکها، باغها و کنار معابر قابل استفاده است.
پامپاس گراس

 

خواندن 2447 بار