کریپتومریا

  • نام فارسی: کریپتومریا
  • نام علمی: Cryptomeria japonica
  • نام انگلیسی: Japanese cedar
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 2100 – 1200 سانتی متر
  • گستردگی: 750 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، اقلیم خشک، اقلیم گرم
  • کاربرد: بصورت ردیفی، در فلاورباکس، 5 – 3 تایی در وسط چمنکاری
  • توضیحات: گیاه همیشه سبز، برگهای سبز متوسط تیره، برای ایجاد یک منظر ژاپنی چند گیاه را در کنار هم بکارید. سرشاخه های خمیده شبیه انگشتهای چاق، با مخروطهای کره شکل خالدار شده اند.
کریپتومریا

 

خواندن 1685 بار