لاوسون طلایی

  • نام فارسی: لاوسون طلایی
  • نام علمی: Chamaecyparis pisifera filifera
  • نام انگلیسی: False Cypress
  • نوع گیاه: درختچه
  • ارتفاع: 300 - 180 سانتی متر
  • گستردگی: 300 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: اقلیم سرد، اقلیم معتدل
  • کاربرد: کاشت در وسط چمن وتك كاشت
  • توضیحات: خوشه های معطر، شاخ و برگ پر مانند، همیشه سبز، شاخ و برگ ریسمانی شکل و به رنگ طلایی روشن، این گیاه به آهستگی رشد کرده و توده مخروطی و پهنی را شکل می دهد.
لاوسون طلایی

 

خواندن 1451 بار