نوئل

  • نام فارسی: نوئل
  • نام علمی: picea abies
  • نام انگلیسی: Norway spruce
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 4500 - 1800 سانتی متر
  • گستردگی: 1500 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک قلیایی، اقلیم خشک، اقلیم گرم
  • کاربرد: تک کاشت وسط چمنکاری و در پارک و به عنوان بادشکن
  • توضیحات: درخت مخروطه ای سبز، دارای شاخه های فرعی با بافت نرمی که از شاخه های عمود الرشد اصلی جدا می شوند. درخت هرمی بلند، برگ های سوزنی محکم، مخروط آویزان که در طول سال رشد می کند.
نوئل

 

خواندن 1425 بار