کاج تهران

  • نام فارسی: کاج تهران
  • نام علمی: Pinus eldarica
  • نام انگلیسی: pine
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 1000-1500 cm
  • گستردگی: 800 cm
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: اقلیم مرطوب و نیمه مرطوب، اقلیم نیمه خشک خاک سبک
  • کاربرد: کاشت ردیفی در وسط بلوارها، جنگلکاری مصنوعی درخت سوزنی برگ، همیشه سبز، مقاوم کم آبی است. تکثیر با بذر، در زمین های شنی و سنگلاخ رشد می کند. بهترین رشد در زمین های قوی، عمیق و دارای زهکش خوب است.
کاج تهران

 

خواندن 3717 بار