سرو خمره اي

  • نام فارسی: سرو خمره اي
  • نام علمی: Thuya orrientalis
  • نام انگلیسی: California Nutmeg
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 3600 - 450 سانتی متر
  • گستردگی: 1800 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: اقلیم خشک
  • کاربرد: تک کاشت در پارک ها، در نقاط عطف، در منازل و ادارات
  • توضیحات: بسیاری درختان همیشه سبز، برگ هایی با آرایش مارپیچی و شبیه سرخدار، انشعابات افقی خمیده این گیاه با برگ های نوک تیزی که در پائین به رنگ زرد سبز هستند پوشیده شده است.
سرو خمره اي

 

خواندن 1682 بار