کاج مشهد

  • نام فارسی: کاج مشهد
  • نام علمی: pinus Mugo
  • نام انگلیسی: Mugo pine
  • نوع گیاه: درختچه
  • ارتفاع: 450-300 سانتی متر
  • گستردگی: 750 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: اقلیم خشک، اقلیم گرم
  • کاربرد: تک کاشت، در حیاط خانه، ادارات، پارک ها، بصورت 3-5 تایی و جنگلکاری مصنوعی
  • توضیحات: درختچه های کوتاه قد، برگهای زبر سوزنی برگ، همیشه سبز، مقاوم به خشکی، در محلهای با آفتاب کامل و خاک ضعیف با زهکش خوب رشد خوبی دارد.
کاج مشهد

 

خواندن 3333 بار