تویا آمریکایی

  • نام فارسی: تویا آمریکایی
  • نام علمی: Thuja occidentalis
  • نام انگلیسی: American Arborritac
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 900 - 600 سانتی متر
  • گستردگی: 450 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک قلیایی
  • کاربرد: به صورت ردیفی جهت ایجاد دیوار سبز در پارکها و حاشیه و جنگلکاری مصنوعی، کاشت تکی جهت فرم دهی، بادشکن، پرچین و به عنوان مانع بصري كاربرد دارد.
  • توضیحات: گیاه مخروط دار، همیشه سبزدر خاکهای مرطوب، آفتاب کامل رشد می کند. پوست تنه آن قرمز مایل به قهوه ای، برای کنترل اندازه و فرم و حذف شاخه های آسیب دیده و بیمار گیاه نیاز به هرس دارد.
تویا آمریکایی

 

خواندن 2831 بار