سرو نقره ای

  • نام فارسی: سرو نقره ای
  • نام علمی: Cupressus arizonica
  • نام انگلیسی: Arizona Cypress
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 1500 – 900 سانتی متر
  • گستردگی: 600 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک های مرطوب و خشک و اقلیم های معتدله و سرد
  • کاربرد: در ایجاد فضای سبز در پارک ها، و نقاط مختلف شهری و جنگلکاری نواحی کوهستانی
  • توضیحات: درختی مرتفع، قابل هرس و کوتاه کردن، قابل توپیاری، برگهای فلسی نوک تیز، ضخیم، میوه های تقریباً کروی تا بیضوی پهن به عرض 5/2 – 3 شانتي متر، مقاوم به سرما و خشکی، مناسب برای مناطق معتدله و معتدله سرد.
سرو نقره ای

 

خواندن 1723 بار