پاپیتال ابلق

  • نام فارسی: پاپیتال ابلق
  • نام علمی: variegata Helixine canariensis
  • نام انگلیسی: Algerian ivy
  • نوع گیاه: پیچ
  • ارتفاع: 60 سانتی متر
  • گستردگی: 450 سانتی متر
  • نیاز نوری: سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک غنی یا متوسط، حرارت متوسط
  • کاربرد: پوششی در پای درختها، گیاه داربستی، کاشت در پس زمینه.
  • توضیحات: گونه هایی از این گیاه بدون پر بوده و طرح قلبی شکلی دارند. بعضی پرچین و چروک، بعضی تاجدار، برخی فنجانی شکل، بعضی موجدار که رنگ برگهای آن ترکیبی از سبز یا سفید، کرم، زرد می باشد. تکثیر از طریق قلم یا خوابانیدن می باشد.
پاپیتال ابلق

 

خواندن 1377 بار