پیچ امین الدوله

  • نام فارسی: پیچ امین الدوله
  • نام علمی: Lonicera japonica
  • نام انگلیسی: Japanese honeysukle
  • نوع گیاه: پیچ, پوششی
  • ارتفاع: نامحدود
  • گستردگی: 900 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک سبک با زهکش خوب
  • کاربرد: گیاه پوششی در زیر درختان، کاشت در سطوح شیبدار
  • توضیحات: این گیاه عمدتاً جزء پیچها طبقه بندی می شود. گیاهی با برگهای سبز روشن گلهای سفید معطر با افزایش سن رنگ زردی می گیرد. تکثیرش به سادگی با خوابانیدن شاخه ها امکانپذیر است.
پیچ امین الدوله

 

خواندن 1452 بار