پیچ ساعتی

  • نام فارسی: پیچ ساعتی
  • نام علمی: Passiflora caerulea
  • نام انگلیسی: Blue Crown passion Flower
  • نوع گیاه: پیچ, پوششی
  • ارتفاع: 900 – 600 سانتی متر
  • گستردگی: 900 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی
  • کاربرد: کاشت برای تثبیت خاک و کنترل فرسایش، کاشت در گلدان، در حیاط منازل، در فضای آزاد همراه با قيم
  • توضیحات: پیچهای هیشه سبز سریع الرشد، گلهای پیچیده و پر جلوه ای به رنگ های آبی، سفید، نارنجی دارد. برگ های لوبدار و سبز تیره بوسیله بذر و قلم تکثیر می یابد.
پیچ ساعتی

 

خواندن 1463 بار