پیچ گلیسین

  • نام فارسی: پیچ گلیسین
  • نام علمی: wisteria chinensis
  • نام انگلیسی: chinensis wisteria
  • نوع گیاه: پیچ
  • ارتفاع: 3000 - 750 سانتی متر
  • گستردگی: 900 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: خاکهای اسیدی و قلیایی – اقلیم معتدل
  • کاربرد: کاشت در پوشش بالای دالان ها، داربستها و کاشت در پای درختان بلند.
  • توضیحات: درختچه یا درختی با خوشه های گل های معطر بر روی پیچک های به بلندی 12 سانتيمتر می روید، همه اجزای گیاه سمی است. تکثیر از طریق بذر یا پیوند می باشد. قابل هرس به صورت یک درخت یابه عنوان پوشش آلاچیق و دیوار می باشد.
پیچ گلیسین

 

خواندن 2107 بار