پاپیتال سبز

  • نام فارسی: پاپیتال سبز
  • نام علمی: Hedera colchica
  • نام انگلیسی: Persian lvy
  • نوع گیاه: پیچ, پوششی
  • ارتفاع: 60 سانتی متر
  • گستردگی: 450 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: هر نوع خاکی
  • کاربرد: کاشت پس زمینه، گیاه پوششی، گیاه داربستی
  • توضیحات: برگهای سبز چرمی این گیاه به 10 تا 20 سانتی متر می رسد نیاز آبی زیاد، همانند عشقه گیاهی است رونده، زمین را به سرعت پوشش می دهد. بهترین گیاه برای پوشش داربستها.
پاپیتال سبز

 

خواندن 1392 بار