دوتسيا

  • نام فارسی: دوتسيا
  • نام علمی: Dautzia gracilis
  • نام انگلیسی: deutzia
  • نوع گیاه: درختچه
  • ارتفاع: 100 - 60 سانتی متر
  • گستردگی: 120 – 100 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: اقلیم سرد، اقلیم معتدل
  • کاربرد: کاشت به صورت ردیفی در کنار و حاشیه مسیر پیاده روها در پارک و در حیاط منازل، ادارات
  • توضیحات: درختچه ای با گلهای سفید در اردیبهشت ماه، رنگ برگ ها در تابستان سبز و در پائیز قهوه ای زرد می باشد.
دوتسيا

 

خواندن 1380 بار