ژینکو بیلوبا

  • نام فارسی: ژینکو بیلوبا
  • نام علمی: Ginkgo biloba
  • نام انگلیسی: Ginkigo - Medien hair tree
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 2400-3500 سانتی متر
  • گستردگی: 1500-2500 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک قلیایی یا خنثی، خاک لمونی، خاک مرطوب
  • کاربرد: درخت زینتی در باغ ها، در شرایط ساحلی، محوطه شهری و پارک ها، درخت مناسب خیابان، چمن و گلدان
  • توضیحات: میوه شیرین، طعم شیرین و نامطبوع، پهن برگ ولی قرابت نزدیکی به سوزنی برگ ها دارد، در منظر سازی رنگ برگ ها، رنگ پائیز برگ ها، چرمی بودن برگ ها مهم است، مقاوم به آلودگی هوا، تکثیر از طریق بذر و پیوندها می باشد.
ژینکو بیلوبا

 

خواندن 1751 بار