توت آمریکایی

  • نام فارسی: توت آمریکایی
  • نام علمی: Maclora pomifera
  • نام انگلیسی: Osage orange
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 900 - 750 سانتی متر
  • گستردگی: 900 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: هر نوع خاکی - : اقلیم سرد، اقلیم معتدل
  • کاربرد: تک کاشت در وسط چمنها، نقطه عطف، بیشتر جهت تهیه پرچین سازی
  • توضیحات: درخت بومی آمریکای شمالی، برای تامین غذای اضطراری کرم ابریشم وارد ایران شد، درختی است خاردار با میوه مرکب درخت، درخت دو پایه می باشد.
توت آمریکایی

 

خواندن 1966 بار