لیلكی

  • نام فارسی: لیلكی
  • نام علمی: Gleditsia tria canthus inermis
  • نام انگلیسی: Thornless Honey locust
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 1800 – 1200 سانتی متر
  • گستردگی: 1800 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: خاک قلیایی، اقلیم خشک
  • کاربرد: کاشت در پارکها، ایجاد سایه برای گیاهان پوششی
  • توضیحات: درخت بدون خار، درخت خشن، سریع الرشد، مقاوم به سیل، خاک اسیدی، قلیایی و شوری و آلودگی هوا است. مقاوم به باد و خشکی پس از استقرار می باشد. جوانه ها دارای بوی شیرینی است که اسم آن را از این بو گرفته اند.
لیلكی

 

خواندن 1325 بار