دارتالاب

  • نام فارسی: دارتالاب
  • نام علمی: Taxodium Distichum
  • نام انگلیسی: Bald Cypress
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 3000 – 1800 سانتی متر
  • گستردگی: 900 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک مرطوب
  • کاربرد: تک کاشت در پارکها، حیاط منازل، ادارات، خصوصاً برای نقطه عطف.
  • توضیحات: درخت مخروط مانند با افزایش سن حالت گسترده ای دارد. برگهای نرم و سوزنی در بهار سبز، زرد، در تابستان سبز تیره و سپس قرمز زنگاری می شوند، به اقلیمهای نسبتاً سرد و خاک اسیدی نیاز دارد. مخروطهای کوچک و تنه قرمز قهوه ای گیاه جلوه زمستانه آبی دارد.
دارتالاب

 

خواندن 2173 بار