پامچال (پریمولا)

  • نام فارسی: پامچال (پریمولا)
  • نام علمی: primula polyantha
  • نام انگلیسی: polyanthus primorse
  • نوع گیاه: گیاه فصلی
  • ارتفاع: 30 – 20 سانتی متر
  • گستردگی: 20 سانتی متر
  • نیاز نوری: سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: مرطوب، خاک غنی و هوموس دار
  • کاربرد: بسترهای گل، تپه ها، گلدانها، به ویژه کنار پیاز گل دهنده
  • توضیحات: در اوایل بهار تنوع زیادی دارد، در رنگهای جذاب، گیاه جاذب پروانه، کشت در مکان نیم سایه، خاک هوموس دار به راحتی صورت می گیرد. کاشت از طریق بذر و مستقیم می باشد.
پامچال (پریمولا)

 

خواندن 1583 بار