اختر خارجي

  • نام فارسی: اختر خارجي
  • نام علمی: Canna generalis Yellow King
  • نام انگلیسی: Indian canna
  • نوع گیاه: گیاه فصلی
  • ارتفاع: 180 – 150 سانتی متر
  • گستردگی: 90 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: محیط مرطوب، اقلیم معتدل، خاک هوموس دار
  • کاربرد: كاشت در حاشيه يا در وسط چمنكاري در تركيب با ساير گلها
  • توضیحات: طول گیاه بلند، گلهای زرد درخشانو يا دارای گلهای قرمز تیره كه به طور گسترده ای پرورش می یابد.
اختر خارجي

 

خواندن 1231 بار