گازانیا

  • نام فارسی: گازانیا
  • نام علمی: Gazania Aztec Queen
  • نام انگلیسی: Treasure Flower
  • نوع گیاه: گیاه فصلی
  • ارتفاع: 20 – 15 سانتی متر
  • گستردگی: 30 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک قلیایی، اقلیم های گرم و خشک و معتدله
  • کاربرد: حاشیه کاری، باغهای صخره ای، تپه های خاکی، به صورت توده ای استفاده می شود.
  • توضیحات: گیاهی مناسب گلکاری در مقیاس کوچکاست ، گلهای چند رنگ در طول سال، در آب و هوای معتدل رشد خوبی دارد. نیازمند خاک خوب و دوستدار گرما.
گازانیا

 

خواندن 1252 بار