زنبق هلندی

  • نام فارسی: زنبق هلندی
  • نام علمی: Iris pumila
  • نام انگلیسی: Dwarf Bearded Iris
  • نوع گیاه: گیاه فصلی, پیازی ها
  • ارتفاع: 20 – 15
  • گستردگی: 30
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: محیط مرطوب، اقلیم معتدل، خاک هوموس دار قوی و سبک
  • کاربرد: حاشیه های گلکاری ودر باغهای صخره ای
  • توضیحات: گیاهان زرد و شکوفا، پا کوتاه، گلها دامنه وسیعی از رنگ دارند ولی اغلب زرد و یاسی هستند. در فروردین ماه گلها شکوفا می گردند.
زنبق هلندی

 

خواندن 1434 بار