همیشه بهار

  • نام فارسی: همیشه بهار
  • نام علمی: Calendula officinalis
  • نام انگلیسی: Pot marigold
  • نوع گیاه: گیاه فصلی
  • ارتفاع: 35 – 15 سانتی متر
  • گستردگی: 35 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: اقلیم سرد، مرطوب
  • کاربرد: از این گیاه در تزئینات بهاری و ارقام پابلند به عنوان شاخه بریده. برگهای آن خاصیت دارویی دارد.
  • توضیحات: این گیاه دارای برگهای باریک و کشیده و گلهای به رنگ زرد، نارنجی، طالب خاک های متوسط یا حاصلخیز بوده، گلهای پرپشت و قوی تولید می کند. ازدیاد از طریق کشت بذر است.
همیشه بهار

 

خواندن 1214 بار