کلم خارجی

  • نام فارسی: کلم خارجی
  • نام علمی: Brassica oleracea Nagoya mix
  • نام انگلیسی: Flowering Kale
  • نوع گیاه: گیاه فصلی
  • ارتفاع: 30 – 20 سانتی متر
  • گستردگی: 30 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: اقلیم سرد، اقلیم معتدل
  • کاربرد: در وسط يا حاشيه چمنكاري و در تركيب با ساير گلها
  • توضیحات: در پائیز کاشته می شود. در حاشیه وسط چمنکاری به عنوان گیاه فصلی کلم پیچ گلدار تحسین برانگیز دارای سرهایی با گستردگی 25 سانتی متر و مراکز درخشانی به رنگ سفید و قرمز می باشد.
کلم خارجی

 

خواندن 1210 بار