مینا

  • نام فارسی: مینا
  • نام علمی: Chrysanthemum superbum
  • نام انگلیسی: Shasta Daisy
  • نوع گیاه: گیاه فصلی
  • ارتفاع: 90 - 60 سانتی متر
  • گستردگی: 90 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: اقلیم گرم
  • کاربرد: برای گلهای بریده، حاشیه کاری یا در گلدانو برای تعیین مرزهادر گلكاري و ...
  • توضیحات: بیش از 50 کولتيوار دارد و اغلب گلهای سفید تولید می کنند. گل های آفتاب دوست، اندازه گلها از گلهاي بزرگ پر جلوه تا گلهای به اندازه دکمه متغییر است. نیاز به آب و کوددهی دارند.
مینا

 

خواندن 1223 بار