آمارانتوس

  • نام فارسی: آمارانتوس
  • نام علمی: Amaranthus oruentus
  • نام انگلیسی: Purpule Ameranthus
  • نوع گیاه: گیاه فصلی
  • ارتفاع: 180 – 120 سانتی متر
  • گستردگی: 80 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: اقلیم گرم
  • کاربرد: جهت ایجاد پس زمینه یا یک نقطه بسیار جذاب و به عنوان گل بریده كاربرد دارد.
  • توضیحات: گلهای بلند با برگهای 30 سانتی متری، جهت شکوفه دهی خوب نیاز به گرما و آفتاب دارد. گلهای با دوام و بزرگ بصورت خوشه های مستقیم یا آویزان به رنگ های زرشکی، قرمز لاکی و سایه هایی از سبز می باشند. متحمل خاک های فقیر نیز می باشند.
آمارانتوس

 

خواندن 1566 بار