ستاره‎ای

  • نام فارسی: ستاره‎ای
  • نام علمی: Aster novae .L
  • نام انگلیسی: New York Aster
  • نوع گیاه: گیاه فصلی
  • ارتفاع: 30 – 20 سانتی متر
  • گستردگی: 30 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: اقلیم گرم
  • کاربرد: حاشیه رسی باغهای سنگی و طبیعی، حاشیه چمنکاری و ترکیب با سایر گلها.
  • توضیحات: گیاهان توده ای، گلهای شبیه گل مینا، کاشت را در خاک با زهکش خوب انجام دهید تا از پوسیدگی ریشه جلوگیری شود.
ستاره‎ای

 

خواندن 1245 بار