جعفری

  • نام فارسی: جعفری
  • نام علمی: Tagetes patula L. (Queen Sophia)
  • نام انگلیسی: Marigold
  • نوع گیاه: گیاه فصلی
  • ارتفاع: 30 – 25 سانتی متر
  • گستردگی: 25 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: اقلیم گرم
  • کاربرد: کاشت در حاشیه گلکاری یا در گلدان، یا بصورت توده ای.
  • توضیحات: این گیاه دارای گلهای زیبایی بوده. گلهای منگوله ای تک پر، پر پر می باشد. واریته های بلندقد به نام جعفری آفریقایی و کوتاه قد به نام فرانسوی معروفند. در خاک ضعیف با رطوبت کم هم رشد می نماید.
جعفری

 

خواندن 1451 بار