توت کاغذی (توت کاکوزا)

  • نام فارسی: توت کاغذی (توت کاکوزا)
  • نام علمی: Broussonetia papyrifera
  • نام انگلیسی: paper Mulberry
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 1500 – 1200 سانتی متر
  • گستردگی: 1500 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک قلیایی، اقلیم خشک
  • کاربرد: کاشت در حیاط منازل، پارکها، برای تولید کاغذ نیز استفاده می شود.
  • توضیحات: درخت سایه انداز که نگهداری کمی می خواهد. آلودگی هوا، باد، خشکسالی، گرما و بیشتر انواع خاکها را تحمل می کند. برگها در بالا به رنگ سبز تیره و در پائین نقره ای خاکستری می باشد.
توت کاغذی (توت کاکوزا)

 

خواندن 1492 بار