داغداغان

  • نام فارسی: داغداغان
  • نام علمی: Celtis leavigata
  • نام انگلیسی: Sugar Hackberry
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 1800-2400 سانتی متر
  • گستردگی: 1500 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: اقليم سرد و اقليم معتدل
  • کاربرد: برای ایجاد فضای سبز در نواحی معتدله و معتدله سرد و در دامنه نقاط خشک کوهستانی
  • توضیحات: درختی کوتاه، کند رشد، جلوه ای خاص از نظر رنگ پوست، تنه، برگها، مقاوم در برابر سرما، گرما، خشکی محیط، کم آبی، فقر خاک به طوریکه در مناطق صخره ای نیز مشاهده می شود.
داغداغان

 

خواندن 1655 بار