عرعر

  • نام فارسی: عرعر
  • نام علمی: Ailanthus alitissima
  • نام انگلیسی: Tree of Heaven
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 2400 – 1200 سانتی متر
  • گستردگی: 1500 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک مرطوب
  • کاربرد: کاشت در مناظر و فضای سبز و گاهی در جنگلکاری مصنوعی.
  • توضیحات: درختی است با تاج کروی واستوانه ای، برگهای شانه ای با 25 برگچه، درختی بردبار، اغلب رطوبت پسند بطوریکه کنار جویبارها رشد خوبی دارد. خاستگاه این درخت چین بوده و در سالهای اخیر وارد ایران شده است.
عرعر

 

خواندن 1483 بار