زیتون تلخ

  • نام فارسی: زیتون تلخ
  • نام علمی: Melia azedrach
  • نام انگلیسی: Chinaberry
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 1500 – 900 سانتی متر
  • گستردگی: 1800 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: اقليم گرم و خشک و اقلیم معتدل
  • کاربرد: کاشت در پارکها و ادارات به دلیل همیشه سبز بودن، جهت جنگلکاری نیز استفاده می شود.
  • توضیحات: درختی سریع الرشد و کوتاه عمر، اغلب برای احیای جنگلکاری، برگهای سبز تند در پائیز به رنگ طلایی در می آید. با خاک های دارای زهکش خوب سازگاری دارد. به خشکسالی مقاوم است. گلهای یاس رنگ آن در هنگام عصر معطر است.
زیتون تلخ

 

خواندن 1470 بار