فندق زینتی

  • نام فارسی: فندق زینتی
  • نام علمی: Corylus avellana Contorta
  • نام انگلیسی: Contorted European Filbert
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 400 – 240 سانتی متر
  • گستردگی: 300 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: خاک قلیایی
  • کاربرد: به عنوان درخت سایه انداز، درخت خیابانی یا نقطه عطف در کاشت (تک کاشت) در بین درختان کاشته می شود. در حاشیه های پوشیده از درخت نیز مناسب است.
  • توضیحات: این گیاه مدتی طولانی به دلیل دانه های خوراکی اش کشت می شده، به خاطر شاخ و برگ رنگین و گلهای رنگ زرد، طلایی کاشته می شوند. درخت مقاوم به خشکسالی ودر تابستان گرم و زمستان سرد رشد مناسبی دارد.
فندق زینتی

 

خواندن 1554 بار