سنجد شیرین

  • نام فارسی: سنجد شیرین
  • نام علمی: Elaeagnus angustifolia
  • نام انگلیسی: Russian olive
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 750 – 450سانتی متر
  • گستردگی: 600 – 400سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل, سايه آفتاب
  • شرایط محیطی: اقلیم گرم، اقلیم سرد
  • کاربرد: کاشت در منازل، در کنار جاده ها، در وسط باند اتوبان ها
  • توضیحات: دارای برگ های نقره ای است و میوه نارنجی آن در پاییز ظاهر می شود. گلها به رنگ زرد و معطر می باشند.
سنجد شیرین

 

خواندن 1487 بار